Informacja prasowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wynikach kontroli zwolnień lekarskich.

Pobierz