Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Grypa ptaków – czy przestrzegasz zasad bioasekuracji?