Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie do właścicieli, zarządców i uzytkowników obiektów budowlanych dotycząca obowiązku przeprowadzania okresowych rocznych kontroli obiektów budowlanych

Pobierz