Informacja o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Studium uwarunkowań i kierunków zag. przest. Gmina Gizałki 817 KB