INFORMACJA

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:”Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czermin w okresie wakacji letnich w 2017 roku” prosi się organizacje pozarządowe, które nie biorą udziału w konkursie, o zgłaszanie propozycji osób do udziału w pracach komisji konkursowej, której celem będzie opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert. Osoby należy zgłaszać do 17 maja 2017 r. na formularzu, który można pobrać poniżej:

Formularz