W związku z wystąpieniem na terenie powiatu pleszewskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) część Gminy Czermin objęta została obszarem zagrożonym i są to miejscowości:  Skrzypnia, Czermin i Broniszewice.

 Na obszarze zagrożonym, zakazuje się m.in.:

  • wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
  • przemieszczanie i transport drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności , jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
  • utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

– drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi,

– drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi      dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolski z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu pleszewskiego, ostrowskiego i kaliskiego w załączeniu.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Rozporządzenie Wojewody 3 MB