W dniu 7 września br. w miejscowości Broniszewice odbędą się Dożynki Powiatowe. Z tej okazji zostały ogłoszone konkursy:

1. Konkurs na najciekawszy przydrożny witacz dożynkowy,

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

2. Konkurs „Estetyczna zagroda wiejska”,

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

3. Konkurs „Na sprawny i najlepiej zachowany stary ciągnik lub maszynę rolniczą”.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Zapraszamy do udziału w konkursach!