W związku z pismem kierownika Posterunku  Policji w Choczu z dnia 18.01.2021r. informujemy, iż na okres od 01.01.2021r. – 30.06.2021r. został wdrożony plan priorytetowy. Zdiagnozowane zagrożenie to: „Zakłócanie porządku publicznego oraz zaśmiecania terenu parkingu przy kościele pw. św. App Piotra i Pawła  w Broniszewicach oraz placu zabaw mieszczącym się przy parkingu” Prowadzącym plan priorytetowy jest dzielnicowy  asp. Sławomir Łoza, tel. 786-936-461 który bezpośrednio będzie kontrolował teren objęty planem priorytetowym w celu egzekwowania poszanowania prawnego.