Informacja dotycząca zbiórki odpadów rolniczych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f, Urząd Gminy w Czerminie udostępnia informacje o punktach  zbiórki  odpadów:  foli, sznurka oraz opon, powstałych w gospodarstwach rolnych:

JOPEK RECYKLING
ul. Przemysłowa 12
Fabianów
63-330 Dobrzyca

Kontakt: Mateusz Jopek  tel. 724-569-561