Informacja dotycząca harmonogramu odbioru odpadów na rok 2018
 
 
Szanowni mieszkańcy,
 
informujemy, że przy najbliższym odbiorze odpadów tj. 11 grudnia br. otrzymają Państwo informację z terminem odbioru wyłącznie na miesiąc styczeń 2018. 
 
Dokładny harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Czermin otrzymają Państwo przy odbiorze odpadów w miesiącu styczniu 2018
 oraz dostępny będzie na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl