Gmina Czermin otrzymała na podstawie umowy nr 12047/U/400/1211/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotację na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie azbestu z nieruchomości na terenie gminy Czermin”, kwota dotacji wyniosła 75.000,00 zł.

Realizowane były wnioski dotyczące wyłącznie odbioru i załadunku wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, a następnie transport, rozładunek i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Dofinansowanie do ww. działania wynosiło 100% całościowych kosztów tego działania. Warunkiem uzyskania pomocy było posiadanie nieruchomości na terenie gminy Czermin, na której występowały wyroby zawierające azbest oraz które były wpisane są do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 63.275,04 zł. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 146,47 Mg. W projekcie wzięło udział 42 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy.