UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWŚCI ŻBIKI

Informujemy, że w związku z planowanym wykonaniem nawierzchni z masy bitumicznej na drodze gminnej nr 625042P (działka o numerze ewidencyjnym 403) przez wieś w miejscowości Żbiki na w/w drodze będzie obowiązywał zakaz wjazdu i wyjazdu. Planowane rozpoczęcie robót przez Wykonawcę dnia 17.07.2017 r., godz. 7.00 (poniedziałek). Planowane zakończenie robót dnia 20.07.2017 r. (czwartek).

W powyższym terminie prosimy o pozostawienie pojazdów poza terenem swoich posesji i drogi gminnej nr 625042P, gdyż wjazd i wyjazd przez drogę będzie niemożliwy.

Drodzy mieszkańcy, celem niniejszej inwestycji jest wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową. Zakres robót obejmie położenie masy bitumicznej tj. warstwy wiążącej i ścieralnej na przebudowywanym odcinku drogi. Nowa nawierzchnia drogi oraz chodnik wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort przejazdu użytkowników drogi.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.Telefon kontaktowy do Urzędu Gminy Czermin: 62/ 74 16 031.