Urząd Gminy Czermin informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia zasady usuwania drzew i krzewów na terenach nieleśnych. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w ustawie każde planowane usunięcie drzew i krzewów (na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) nieruchomości nieleśnych tj. grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i in. stanowiących własność osób fizycznych wymagało będzie zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

Informacja

Wniosek

Zgłoszenie