Wójt Gminy Czermin ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 43 w miejscowości Pieruszyce

  • Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości:
  • Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 48,40 m2 w budynku mieszkalnym nr 43, położony w miejscowości Pieruszyce na działce ewidencyjnej nr 67/1 o pow. 1627 m2.