WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej położonej  w miejscowości Żegocin, stanowiącej własność Gminy Czermin, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00020733/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 618/23 (RIVb)  o powierzchni  1,6113 ha. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.