WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Strzydzew, stanowiącej własność Gminy Czermin, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00036295/8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71 (N) o powierzchni 0,22 ha. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

pobierz pełen tekst

szczegółowe warunki przetargu