WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Żegocin, stanowiącej własność Gminy Czermin, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00020733/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 618/23 (RIVb) o powierzchni 1,6113 ha. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.