Wójt Gminy Czermin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
użytkowego nr 2U położonego w budynku nr 1A w miejscowości Czermin

Pobierz ogłoszenie