Wójt Gminy Czermin działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506), art. 2a, art. 2b i art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1362), uchwały Rady Gminy Czermin Nr XIV/99/08 z dnia 26.06.2008r.  w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

 O G Ł A S Z A

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących dawny zespół dworsko – parkowo – folwarczny w miejscowości Skrzypnia Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Czerminie, na stronach internetowych www.czermin.wlkp.pl;                czermin-wlkp.bip.gov.pl oraz w prasie.

Nieruchomości położone w miejscowości Skrzypnia gm. Czermin, pow. pleszewski, woj wielkopolskie, oznaczone jako działki nr:  276/3 ark. mapy 1  o pow. 1,34 ha , księga wieczysta  KZ1P/00023556/2  i nr  276/4 ark. mapy 1 o pow. 2,48 ha , KZ1P/00023665/9.

Działy III i IV KW nr KZ1P/00023556/2 są wolne od wpisów.

W dziale III KW KZ1P/00023665/9 znajduje się ostrzeżenie, że na tej nieruchomości znajduje się zabytek, dział IV jest wolny od wpisów.

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Ogłoszenie o przetargu Skrzypnia dwór 2 MB