Wójt Gminy Czermin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 43 w miejscowości Pieruszyce

  • Oznaczenie nieruchomości wg. katastru nieruchomości:
  • Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 36,40 m2 w budynku mieszkalnym nr 43, położony w miejscowości Pieruszyce na działce ewidencyjnej nr 67/1 o pow. 1627 m2.
  • Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Pleszewie  – IV Wydział  Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą KW KZ1P/00039491/3, zgodnie z którą prawo własności zapisano na rzecz Gminy Czermin. Dział III i IV wolny od wpisów.