I otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową w 2017 roku.

1. Ogłoszenie o konkursie

2. Wzór oferty (plik PDF)

3. Wzór ofert (plik WORD)