W imieniu Urzędu Statystycznego w Poznaniu informujemy, że w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 roku w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych.Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych.

Pobierz plakat