bro00

 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin Broniszewice 2014


Gminny Turniej Tenisa Stołowego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czermin Broniszewice 2014

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie w dniu 15 lutego 2014 roku w sali Zespołu Szkół w Broniszewicach zorganizował Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Gospodarzem Turnieju była Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewicach. Udział wzięło 46 zawodników (w tym 3 zawodniczki), którzy podzieleni zostali na 4 kategorie wiekowe: kadet (do 14 roku życia), junior (od 15 do 25 lat), senior (od 26 do 50 lat) oraz senior starszy (powyżej 51 lat). Turniej rozegrany został systemem pucharowym w pierwszych trzech kategoriach, a w kategorii senior starszy rozegrano mecze każdy z każdym. Sędzią głównym był pan Maciej Janik. W toku rozgrywek indywidualnych klasyfikacja generalna wyglądała następująco:

  • w kategorii kadet:

I miejsce: Jacek Janecki – OSP Żegocin

II miejsce: Adam Bijacik – OSP Żegocin

III miejsce: Brajan Sobczak – OSP Czermin

 

  • w kategorii junior:

I miejsce: Rafał Maciejewski – OSP Broniszewice

II miejsce: Tobiasz Tarka – OSP Wieczyn

III miejsce: Mateusz Durski – OSP Wieczyn

 

  • w kategorii senior:

I miejsce: Mariusz Witman – OSP Broniszewice

II miejsce: Marek Tymecki – OSP Łęg

III miejsce: Robert Mikołajczak – OSP Broniszewice

 

  • w kategorii senior starszy:

I miejsce: Kazimierz Dubiel – OSP Łęg

II miejsce: Maciej Kubicki – OSP Łęg

III miejsce: Józef Serafin – OSP Broniszewice

 

Drużynowo I miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu, która otrzymała puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie, II miejsce OSP
w Broniszewicach, a III miejsce OSP w Żegocinie.

W rozgrywkach indywidualnych zwycięscy pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wręczenia dokonali: Wiceprezesi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie: druh Stanisław Jankowski oraz druh Andrzej Nowaczyk, Prezes OSP w Broniszewicach druh Andrzej Szymczak, Sekretarz Zarządu Oddział Gminnego ZOSP RP w Czerminie druhna Anna Cierniak oraz Przewodniczący Rady Gminy Czermin pan Robert Mikołajczak.

bro01

bro02

bro03

bro03a

bro04

bro05

bro06

bro07


Sporządziła: Anna Cierniak – Sekretarz Zarządu