Gmina Czermin w wyniku  naboru w ramach rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 180 000,00 zł do inwestycji pt: „Termomodernizacja obiektów szkolnych w gminie Czermin”. W ramach zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja trzech zespołów budynków użyteczności publicznej: ZSP w Broniszewicach, ZSP w Czerminie oraz ZSP w Żegocinie. Zadanie obejmuje m.in. docieplenie przegród zewnętrznych (stropodachy, stropy, ściany zewnętrzne), wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymianę pokrycia dachu z papy, modernizację systemów centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację źródeł ciepła, montaż nowych kotłów oraz dokumentację  projektową.

Gmina Czermin zamierza złożyć wnioski w ramach kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.