Go00W dniu 13 maja 2016 r. uczniowie klas I-III ZSP w Żegocinie uczestniczyli w III Powiatowym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej” zorganizowanym w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Przegląd składał się z części konkursowej odbywającej się na scenie w „Powozowni” oraz edukacyjnego festynu w plenerze.

W dniu 13 maja 2016 r. uczniowie klas I-III ZSP w Żegocinie uczestniczyli w III Powiatowym Przeglądzie Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej” zorganizowanym w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.
Przegląd składał się z części konkursowej odbywającej się na scenie w „Powozowni” oraz edukacyjnego festynu w plenerze. Dwie uczennice W. Typańska i Ł. Dziatkiewicz  zaprezentowały ekologiczne piosenki, a grupa „Czyściciele” doskonałą grą aktorską, kostiumami i muzyką w  inscenizacji Ekologiczne reggae zdobyła Grand Prix Przeglądu. Po występach konkursowych uczniowie zwiedzali  wystawy w Muzeum Leśnictwa  i uczestniczyli w leśnych grach i zabawach zorganizowanych w plenerze przez Ośrodek Kultury Leśnej oraz w pokazach przygotowanych przez strażaków i ratowników medycznych. Wykonanie zadań w ośmiu stanowiskach edukacyjnych owocowało zdobyciem certyfikatu „Jestem bezpieczny i dbam o przyrodę”.
Dzieci przygotowały nauczycielki: V. Jarzembska, E. Groch i  I. Twardowska.

Go01

Go02

Go03

Go04