Zachęcamy Państwa nie tylko do właściwego dbania o nasze środowisko poprzez zbieranie odpadów, ale przede wszystkim do segregacji i recyklingu odpadów oraz świadomych zakupów.

11 maja Dzień bez śmiecenia

Dowiedz się więcej: http://dzienbezsmiecenia.pl/