Z okazji przypadającego w dniu 27 maja Dnia Samorządowca wszystkim związanym z samorządem, pracownikom Urzędu Gminy w Czerminie oraz pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czermin, a także związanym ściśle z samorządnością – radnym Rady Gminy Czermin, sołtysom, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej.

Dziękując za dotychczasową współpracę, kreatywne pomysły i dobre decyzje liczymy na Państwa dalsze zaangażowanie dla dobra naszej „małej Ojczyzny”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Czermin                                                             Wójt Gminy Czermin
/-/ Robert Mikołajczak                                                                                        /-/ Sławomir Spychaj