W dniu 1 października 2019 roku  pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Czermin reprezentowaną przez Sławomira Spychaja – Wójta Gminy Czermin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jarosława Kowalskiego została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi  w miejscowości Broniszewice”(przy szkole)

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków ogłoszonego w kwietniu br. dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gmina Czermin znalazła się na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

To już kolejna 5 droga przebudowana w gminie przy współfinansowaniu tych środków i tym razem jedyna podpisana umowa w powiecie pleszewskim w tegorocznym naborze wniosków.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 410 516,21 . a wartość dofinansowania 259 000,00 zł. Zakres rzeczowy przewiduje przebudowę drogi na odcinku 0,20 km  wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowę oświetlenia drogowego.