do00

 W dniu 13.08.2017r. Sołectwo Czermin obchodziło dożynki. Organizatorem czermińskiego Święta Plonów było Koło Gospodyń, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Miłośników sołectwa Czermin.

W dniu 13.08.2017r. Sołectwo Czermin obchodziło dożynki. Organizatorem czermińskiego Święta Plonów było Koło Gospodyń, Rada Sołecka, oraz Stowarzyszenie Miłośników sołectwa Czermin. Dożynki rozpoczęły się o godz. 11.00.  uroczystą Mszą Św. odprawioną w kościele p.w. Św. Jakuba przez księdza kanonika Mariana Ostacha. Poświęcone podczas mszy chlebki młodzież rozwoziła wszystkim mieszkańcom Czermina i Woli Duchownej.

O godzinie 16.00 w czermińskim parku rozpoczęły się uroczystości dożynkowe. Przybyłych na uroczystość gości i mieszkańców powitała Pani sołtys i radna wsi Czermin Maria Doczekalska. W imieniu Wójta Gminy głos zabrał Skarbnik Gminy Czermin Pan Jarosław Kowalski, oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Mikołajczak.

Następnie rozpoczęły się występy artystyczne przygotowane przez Ośrodek Kultury w Czerminie. Podczas części obrzędowej przedstawiciele młodzieży – Aleksandra Niewiadomska i Karol Sosnowski oraz Magdalena Przestacka i Mateusz Marciniak wręczyli Skarbnikowi Gminy i sołtysowi Czermina chleb i wieniec. Po części obrzędowej rozpoczęto część artystyczną przygotowaną przez dzieci i młodzież oraz kabaret  „Nie z tej ziemi” działające przy Ośrodku Kultury w Czerminie . Popisy młodych artystów, a zwłaszcza prezentowane przez nich skecze, licznie zebrana publiczność nagradzała wybuchami śmiechu oraz gromkimi brawami. Na zakończenie występów młodzież odtańczyła poloneza, a następnie kabaret „Nie z tej ziemi” – wykonał przyśpiewki. Program artystyczny przygotowała kierownik Ośrodka Kultury w Czerminie Renata Półtorak, nad oprawą muzyczną i nagłośnieniem czuwał Krzysztof Półtorak i Piotr Prais, konferansjerkę prowadziła Anna Cierniak.  Po występach artystycznych sołtys wsi zaprosiła wszystkich gości  i mieszkańców na tradycyjny poczęstunek i biesiadę.

do01

do02

do03

do04

do05

do06

do07

do08

do09

do10

do11

do12