Gmina Czermin otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotację celową w kwocie 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w miejscowościach : Psienie-Ostrów –  obręb Czermin, Broniszewice, Wieczyn.