logo wfosigw kolorGmina Czermin otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 55.000,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie krzewów w zabytkowym parku w miejscowości Żegocin oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody rosnących na terenie gminy Czermin”.

Gmina Czermin otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 55.000,00 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Usuwanie krzewów w zabytkowym parku w miejscowości Żegocin oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody rosnących na terenie gminy Czermin”.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano w parku wpisanym do rejestru zabytków położonym w miejscowości Żegocin na  działce nr 76/3 (ark. mapy 1 obręb Żegocin) wykonanie czyszczenia podszytu tj. usunięcie krzewów z gatunku klon, robinia akacjowa, bez czarny wraz z rembakowaniem i uprzątnięciem pozostałości po wykonanych pracach. Natomiast na drzewach w ilości 56 szt., będących pomnikami przyrody, które rosną na gruntach będących własnością Gminy Czermin, Parafii Rzymsko-Katolickich oraz osób prywatnych w miejscowościach : Żegocin, Łęg, Wieczyn, Skrzypnia, Czermin, zostaną wykonane zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, polegające na usunięciu suchych i chorych konarów wraz z  zabezpieczeniem impregnatem.
Gmina Czermin w dniu 6 września 2017 r. podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań na w/w przedsięwzięcie. www.wfosgw.poznan.pl

Przed                         i                            Po

dd01     dd02

dd03     dd04

dd05     dd06

dd07     dd08