W związku z wprowadzaniem nowego systemu gospodarowania odpadami, poniżej umieszczamy do pobrania druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych – (sklepy, szkoły, itp.)

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

UWAGA!!! Deklaracje należy składać do 26.04.2013r.