policja 150Konsultacje społeczne

W dniu 16 lutego 2016 roku o godz. 11.00 w Ośrodku Kultury w Czerminie odbyła się debata społeczna z przedstawicielami pleszewskiej policji.

Na spotkanie przybyli radni, sołtysi, pracownicy urzędu oraz strażacy. Uczestnicy debaty mogli przedstawić swoje uwagi na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Najważniejszym punktem spotkania była bowiem dyskusja nad opracowaniem oraz wykorzystaniem tzw. mapy zagrożeń, która pozwoli rzetelnie i czytelnie przedstawić skalę i rodzaj zagrożeń wystepujących m.in. na terenie gminy Czermin. 

 004

005

007