Czermin, dnia 20.05.2014r.


O G Ł O S Z E N I E


W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 /, Wójt Gminy Czermin informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj.: działka nr 71 o powierzchni 2200m2 położona w miejscowości Strzydzew.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czermin, Referat Organizacyjno Prawny, tel. 062 7416 – 031 wew. 40.


Wójt

/-/ mgr Sławomir Spychaj