W dniach 14 – 15 listopada 2018r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oraz odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.