Szanowni Mieszkańcy Gminy Czermin,  

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem pełnomocnika BBF Sp. z o.o. na terenie Gminy Czermin prowadzi działania związane z budową linii kolejowej nr 85 na odcinku Sieradz–Kalisz–Pleszew oraz budową linii kolejowej na odcinku Pleszew–Poznań (Studium-Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego).

Proponowana budowa skupia się w obszarze terytorialnym w obrębie miejscowości Czermin, Wola Duchowna, Mamoty, Skrzypnia, Strzydzew i Pieruchy, jednakże ma wpływ na całą Gminę Czermin.

 W związku z powyższym zapraszam wszystkich mieszkańców miejscowości; Broniszewice, Czermin, Grab, Łęg, Mamoty, Pieruchy, Pieruszyce, Psienie-Ostrów, Skrzypnia, Strzydzew, Wieczyn, Wola Duchowna, Żale, Żbiki, Żegocin na kolejne spotkania, które odbędą się;

– w dniu 28.03.2022 roku, o godz. 18.00 w Sali Ośrodka Kultury w Żegocinie, 

– w dniu 29.03.2022 roku, o godz. 18.00 w Sali Wiejskiej w Grabiu,

– w dniu 30.03.2022 roku, o godz. 18.00 w Sali Widowiskowej w Broniszewicach,

– w dniu 31.03.2022 roku, o godz. 18.00 w Sali Wiejskiej w Łęgu.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt przebiegu realizacji zadania publicznego – tzw. 8 wariantów przebiegu linii kolejowych.

Mapy poglądowe z przebiegiem planowanych wariantów budowy linii kolejowych znajdują się na stronie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie pod adresem https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k09 oraz na stronie Urzędu Gminy Czermin w zakładce „informacje lokalne” pod adresem https://czermin.wlkp.pl/

Wójt Gminy Czermin
/-/ mgr Sławomir Spychaj