Zakończono prace związane z realizacją zadania pn.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin dz. nr 569, ark. m. 2, obręb Żegocin, gmina Czermin”

W ramach zadania wykonano:

– roboty przygotowawcze

– roboty ziemne

– konstrukcję boiska i fundamenty urządzeń

– elementy sportowe boiska

– piłkochwyty

– opaskę chodnikową wokół boiska

Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 28.09.2018r.

Całkowita wartość wyżej opisanej operacji wynosi 334 431,27 zł. z czego 300 000,00 zł.  stanowi dofinansowanie na podstawie podpisanej umowy.