spitalBEZPŁATNE BADANIA KOLONOSKOPOWE.
Pleszewskie Centrum Medyczne zachęca do skorzystania z bezpłatnej kolonoskopii realizowanej w ramach:…

BEZPŁATNE

BADANIA KOLONOSKOPOWE

Pleszewskie Centrum Medyczne zachęca do skorzystania
z bezpłatnej kolonoskopii realizowanej w ramach:

programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie oportunistycznym na lata 2014-2015.

Badanie ma na celu wykrycie ewentualnych polipów lub nowotworów jelita grubego u osób bez objawów chorobowych. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito – dokładna instrukcja będzie udzielona po ustaleniu terminu badania. Badania wykonywane będą przez doświadczonych lekarzy w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie.  Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnokrajowej akcji profilaktycznej. Kolonoskopia jest bezpłatna zarówno dla osób poddających się badaniu jak i lekarzy na nie kierujących.

Do badań kwalifikują się:

  • wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego
  • osoby w wieku 40 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego
  • osoby w wieku 25 – 65 lat pochodzące z rodziny z zespołem Lyncha. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni  Genetycznej.

Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały badanie (kolonoskopię) w ciągu ostatnich 10 lat.

Zgodnie z zasadami programu kandydaci do badań są identyfikowani przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy oceniają czy dana osoba kwalifikuje się do badania. Skierowaniem na badanie jest ankieta (dostępna u lekarzy rodzinnych lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, w biurze programu oraz na stronie internetowej www.szpitalpleszew.pl), wypełniona przez osoby gotowe poddać się kolonoskopii oraz podpisana przez lekarza kierującego. Wypełnioną ankietę należy przesłać pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście do biura programu:

Biuro czynne w poniedziałki w godzinach od 07:30 do 11:30

oraz w czwartki w godzinach od 10:30 do 14:30 

Z A P R A S Z A M Y