Informujemy, że w miesiącu październiku Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej” na próbie gospodarstw domowych, biorących udział w badaniachbudżetów gospodarstw domowych. Uczestnicy badania odpowiedzą na pytania dotyczące uczestnictwaw sporcie, w tym w rekreacji ruchowej, lub powodów nie uczestniczenia w niej, a także ponoszonych wydatków na sport i rekreację.
Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną. Spośród wszystkich gospodarstw domowych losowana jestpróba, która pozwala na uogólnienie wyników badania na wszystkie gospodarstwa. Ponieważ uczestnicy badaniasą dobierani losowo – każdy mieszkaniec Polski ma równe szanse znaleźć się w grupie respondentów – osóbodpowiadających na pytania ankietera statystyki publicznej.
Badanie „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej” realizowane jest na terenie całego kraju przezankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych.

Szczegóły na plakatach:

Plakat 1

Plakat 2