Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie gminy Czermin ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:

  • Czerwcowe badanie rolnicze,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowo w lipcu przeprowadzana będzie Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym. Terminy i metody zbierania danych podano w załączniku.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz  https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/