Informujemy, że Urząd Statystyczny w Poznaniu od czerwca do lipca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych będzie realizował następujące badania rolne:

1. Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
2. Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
3. Czerwcowe badanie rolnicze.

Plakat

Ulotka