Awaria wodociągowa w dniu 13.07.2022 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie informuje, że w związku z trwającą awarią wodociągową w m. Czermin w dniu 13 lipca 2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godziny 11:00 do  godziny 19:00 dnia dzisiejszego. Przerwa w dostawie wody dotyczy miejscowości Czermin w kierunku Strzydzewa, Strzydzew oraz Mamoty.