Urząd Gminy w Czerminie informuje, iż Wielkopolski Wójewódzki Lekarz Weterynarii mając na uwadze zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF) przesyła do wiadomości Głównego Lekarza Weterynarii pismo w sprawie nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej.

Pismo do pobrania

Pismo od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zgłaszania incydentów nielegalnego handlu zwierzetami (zwłaszcza trzodą chlewną).