Gmina Czermin otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotację celową w kwocie 20.000,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w miejscowościach : Skrzypnia , Grab, Wieczyn, Mamoty.