Apel do rolników – bezpieczeństwo prac żniwnych

W trosce o bezpieczeństwo podczas prac żniwnych Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektor  Pracy w Poznaniu w ramach planowych działań prewencyjnych kieruje apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych prac żniwnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

https://poznan.pip.gov.pl/pl/f/v/176477/Apel%202017%20A3.pdf

Apel – format A4 [pdf]