00 85lecie

 

29 września – odbyły się uroczyste obchody z okazji 85 – lecia założenia organizacji oraz 10 – lecia zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”.

29 września – odbyły się uroczyste obchody z okazji 85 – lecia założenia organizacji oraz 10 – lecia zespołu sceniczno – wokalnego „Ognista Drużyna”. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką koło remizy strażackiej, stamtąd druhny i druhowie z  OSP, poczty sztandarowe, delegacje OSP oraz wszyscy zaproszeni goście uroczyście przemaszerowali do Kościoła św. Jakuba Apostoła w Czerminie, gdzie Mszę Świętą w intencji czermińskich strażaków odprawili: Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Pleszewskiego ksiądz Tadeusz Pietrzak, Kapelan OSP w Czerminie oraz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Czerminie ksiądz Marian Ostach, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Jarocińskiego ksiądz Jerzy Rychlewski.

01 85lecie

02 85lecie

03 85lecie

04 85lecie

05 85lecie

W trakcie Eucharystii zaproszeni goście oraz społeczeństwo Czermina wyraziło wdzięczność za trud jaki w ratowanie życia i mienia wnieśli strażacy z Czermina, to oni w obliczu grożącego niebezpieczeństwa różnych żywiołów, stawali pierwsi do niesienia pomocy innym. W dowód wdzięczności Panu Bogu podarowali ornat z wizerunkiem św. Floriana.  

06 85lecie

07 85lecie

Następnie odbył się uroczysty apel przy remizie OSP, który prowadził spiker Adam Kaźmierski. Dowódcą uroczystości był naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie druh Marcin Woźniak, który złożył meldunek Wiceprezesowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa wielkopolskiego w Poznaniu druhowi Krzysztofowi Grabowskiemu , który z kolei dokonał przeglądu pododdziałów i powitał strażaków.

08 85lecie

09 85lecie

Przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto flagę na masz przez poczet flagowy w skład którego wchodzili: Krystian Kaganek, Maciej Dajczak, Łukasz Góralczyk. Ważnym elementem uroczystości w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie stało się złożenie wiązanki kwiatów na obelisku upamiętniającym czermińskich strażaków. W imieniu zaproszonych gości, delegacji, władz samorządowych, strażaków Gminy Czermin i Powiatu Pleszewskiego wiązankę złożyła i zapaliła znicze delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Natalia Półtorak, Daria Walendowska, Mateusz Marciniak.

10 85lecie

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerminie druh Zbigniew Serbiak, który również przedstawił zarys Historii Straży.

11 85lecie

Najważniejszym momentem dla czermińskich strażaków było wręczenie przez Krzysztofa Grabowskiego – Wiceprezesowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa wielkopolskiego oraz  Wójta Gminy Czermin Sławomira Spychaja odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” na ręce Prezesa OSP Zbigniewa Serbiaka.

12 85lecie

Ponadto zostały wręczone odznaczenia:

Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” po raz drugi

– druh Dariusz Kantorski

Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

– druh Marcin Woźniak

Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

-druh Grzegorz Młynarz

– pani Renata Ratajczyk

– pan Henryk Kaczmarek

– pan Wiesław Leszczyński

Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”

– pan Gisbert Zastrow

– pan Dirk Simon

– druhna Katarzyna Woźniak

– druh Norbert Kaganek

– druh Sebastian Serbiak

– druh Krystian Knappe

– pan Jarosław Kowalski

Odznaka „Strażak Wzorowy”

– druhna Kamila Kantorska

– druh Łukasz Góralczyk

– druh Damian Durski

– druh Maciej Dajczak

– druh Mateusz Maliński

13 85lecie

14 85lecie

15 85lecie

16 85lecie

17 85lecie

18 85lecie

19 85lecie

Po wielu życzeniach i miłych słowach od zaproszonych gości w Sali Ośrodka Kultury zespół sceniczno – wokalny „Ognista Drużyna” zaprezentował szeroki repertuar muzyczny. Ponadto uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta z Książa Wielkopolskiego oraz Kabaret ” Nie z tej Ziemi”.

22 85lecie

23 85lecie

24 85lecie

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Piotr Walkowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. wielkopolskiego w Poznaniu , członek Zarządu woj. wielkopolskiego druh Krzysztof Grabowski, Kierownik Działu Programowego Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie druhna Leonarda Bogdan, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP woj. wielkopolskiego druh Andrzej Jankowski, Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP woj. wielkopolskiego w Poznaniu brygadier Adam Langner, Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu Pani Irena Frąszczak, Doktor Włodzimierz Michałowski Koordynator Ratownictwa Medycznego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Delegacja Niemiecka z Partnerskiej Gminy Steinhofel z na czele z Panią Burmistrz Renate Wels, Delegacja Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Czerminie na czele z Prezesem Gminnym Sławomirem Spychajem, który zarazem jest Wójtem Gminy Czermin, Delegacja z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Skuły woj. Mazowieckie oraz OSP Pleszew, Kurcew, Strzydzew, Pieruszyce, Grab, Wieczyn, Łęg, Żegocin, Żbiki, Broniszewie. Radni Gminy Czermin, Sołtysi, Kierownicy Ośrodków Kultury z Czermina, Żegocina, Gminnej Biblioteki, Środowiskowego Domu Pomocy.

20 85lecie

21 85lecie

Ponadto na ręce Prezesa wpłynęły listy gratulacyjne od :

  • Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka,
  • Wiceprezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Teresy Tiszbierek,
  • Posła na Sejm RP Józefa Rackiego,
  • Senator RP Andrzeliki Możdżanowskiej,
  • Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka,
  • Prezesa Stowarzyszenia Droga i Bezpieczeństwo Ryszarda Fonżychowskiego,
  • Założyciela i zarazem fundatora Narodowej Zakopiańskiej Fundacji „SKANSEN” w Zakopanem Mariana Matusiaka.

 

25 85lecie

Tekst: Natalia Serbiak – Sekretarz OSP w Czerminie