bro00

 

INFORMACJA Z OBCHODÓW Dnia Strażaka i jubileuszu 85- tej rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszewicach.

W dniu 03 maja 2014 roku w Broniszewicach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka i jubileuszu 85- tej rocznicy założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszewicach.

O godzinie 11.00 odbyła się w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła msza święta w intencji Jubilatów z udziałem strażaków, parafian i zaproszonych gości, celebrowana przez ks. Kanonika Kazimierza Klósaka – Proboszcza parafii.

Ceremonia uroczystości odbyła się w Sali Wiejskiej w Broniszewicach.Spikerem uroczystości zgodnie z uchwałą Zarządu OSP był Druh Marcin Filipiak.Uroczystość odbywała się według ceremoniału ZOSP RP.

Dowódcą uroczystości był Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Broniszewicach druh Grzegorz Szymczak, który złożył meldunek Członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa wielkopolskiego w Poznaniu Zbigniewowi Serbiakowi, który z kolei dokonał przeglądu pododdziałów i powitał Strażaków.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Druh Prezes Andrzej Szymczak który dokonał powitania gości, a następnie przedstawił historię OSP.

Obchody Jubileuszu były okazją do dekoracji medalami tych, którzy w ostatnim okresie szczególnie się wyróżnili.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosków przyznało złote i srebrne medale „Za zasługi dla pożarnictwa.”

Złotym Medalem zostali odznaczeni Druhowie:

Krzysztof Filipiak, Krystian Mazurek, Robert Walczak.

 

Srebrne medale otrzymali Druhowie:

Marcin Filipiak, Bolesław Półtorak, Grzegorz Szymczak,

 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pleszewie przyznał odznaki „Wzorowego Strażaka” Druhom:

Sylwia Stasik, Michał Jagła, Tomasz Malesiński, Michał Sobczak, Mateusz Walczak.

Dekoracji Strażaków dokonał Druh Prezes Zbigniew Serbiak w asyście Prezesa OSP Dh Andrzeja Szymczaka.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Czerminie przyznał odznaki „za wysługę lat” Druhom:

5 lat: Małgorzata Sobczak, Tomasz Pelczarski.

10 lat: Regina Łyskawka, Zofia Szymczak, Iwona Jagła, Edyta Filipiak, Sylwia Stasik, Bolesław Półtorak, Mateusz Walczak, Michał Jagła.

15 lat: Szymon Nowaczyk, Łukasz Szmytkowski, Grzegorz Szymczak

20 lat: Marcin Filipiak, Michał Szymkowiak, Konrad Szmytkowski

25 lat: Robert Walczak, Grzegorz Pelczarski, Józef Dajczak

40 lat: Andrzej Szymczak, Marian Jagła, Ryszard Jeziorański.

45 lat: Marian Filipiak, Stanisław Łyskawka

50 lat: Zygmunt Kiełbasa, Czesław Mikołajczak

55 lat: Bogumił Hadrzyński, Wojciech Słowiński

60 lat: Bronisław Półtorak

65 lat: Jan Gerc, Michał Dajczak, Jan Pelczarski

Dekoracji strażaków dokonał Druh Prezes Oddziału Gminnego ZOSP w Czerminie Druh Sławomir Spychaj w asyście Przewodniczącego Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP 
w Czerminie Druha Marcina Filipiaka.

W uroczystości, obok Strażaków, brali udział przedstawiciele KP PSP w Pleszewie, Przedstawiciele Samorządu Gminnego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji
i stowarzyszeń oraz sponsorzy zaproszeni goście.

Podczas uroczystości padło wiele serdecznych i ciepłych słów oraz wyrazów uznania pod adresem Strażaków Ochotników z Broniszewic.

bro00a

bro01

bro02a

bro03

bro04a

bro05

bro06

bro07

bro08

bro04

bro09

bro10

 

Tekst: Marcin Filipiak

Zdjęcia: Organizator