620Lecie00


Obchody 620 – lecie Broniszewic połączone ze Świętem Plonów


 

W dniu 18 sierpnia 2013 roku w miejscowości Broniszewice miały miejsce obchody 620 – lecia wsi połączone ze Świętem Plonów. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św Michała Archanioła, po której w barwnym korowodzie dożynkowym przemaszerowano przez wieś do centralnego punktu obchodów. Tam ks. kan. Kazimierz Klósak poświęcił obelisk i tablicę, którą ufundowała firma „Spomasz” z Pleszewa. Odsłonięcia dokonała jedna z najstarszych mieszkanek wsi Kazimiera Słowińska.

620Lecie01

620Lecie02

620Lecie04

620Lecie03

620Lecie05

620Lecie06

 

Następnie wszyscy udali się na boisko przy Zespole Szkół, gdzie rozpoczęły się obrzędy dożynkowe oraz występy artystyczne. Widzowie mogli zobaczyć m.in. przygotowaną przez uczniów inscenizację wesela broniszewickiego opisanego przez Oskara Kolberga i E. Kierskiego w „Tygodniku Ilustrowanym” w 1862 r. Na scenie zaprezentował się ponadto Zespół Pieśni i Tańca „Żychlinioki”, chór „Lutnia” z Pleszewa oraz kabaret działający przy Ośrodku Kultury w Czerminie. Widzowie mogli również podziwiać taniec flamenco w wykonaniu mieszkanek Broniszewic.

620Lecie07

620Lecie08

620Lecie09

620Lecie10

620Lecie15

620Lecie11

620Lecie12

620Lecie13

620Lecie14

620Lecie17

620Lecie19

620Lecie20

 

Podczas uroczystości zaprezentowano monografię historii Broniszewic wydaną specjalnie z okazji 620 – lecia.

620Lecie18

 

Na uroczystość przybyła również delegacja z partnerskiej Gminy Steinhöfel.

620Lecie16


Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich częstowały gości pysznym ciastem drożdżowym, kiełbaskami oraz bigosem.

620Lecie22

620Lecie21

Projekt pn.: „Obchody 620 – lecia miejscowości Broniszewice oraz wydanie monografii opisującej historię wsi” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader PROW na lata 2007 – 2013.