senior00W dniu 13.10.2017 r. w Ośrodku Kultury w Czerminie odbyły się uroczyste obchody 5-lecia istnienia Klubu Seniora. Prezes Klubu Seniora Eugeniusz Kubisiak w swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z 5-letniej działalności, oraz  podziękował za wsparcie Wójtowi i Radnym Gminy Czermin, Bankowi Spółdzielczemu w Pleszewie Kołu Gospodyń Wiejskich z Czermina oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. W imieniu Wójta Gminy Czermin życzenia złożyła Seniorom Zastępca Wójta Marietta Cierniak.

W dniu 13.10.2017 r. w Ośrodku Kultury w Czerminie odbyły się uroczyste obchody 5-lecia istnienia Klubu Seniora. Prezes Klubu Seniora Eugeniusz Kubisiak w swoim wystąpieniu przedstawił sprawozdanie z 5-letniej działalności, oraz  podziękował za wsparcie Wójtowi i Radnym Gminy Czermin, Bankowi Spółdzielczemu w Pleszewie Kołu Gospodyń Wiejskich z Czermina oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie.W imieniu Wójta Gminy Czermin życzenia złożyła Seniorom Zastępca Wójta Marietta Cierniak. Klub Seniora w Czerminie istnieje od 02.10. 2012 r. Początkowo Seniorzy spotykali się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czerminie ,od 2013 r. siedzibą ich spotkań stał się Ośrodek Kultury w Czerminie. Spotkania klubu odbywają się raz na dwa tygodnie. Przez 5 lat działalności odbyło się 100 spotkań. Zostało zorganizowane : 10 wyjazdów do teatru i kina, 9 wycieczek – Gołuchów-Kalisz, Uniejów, Wrocław, Warszawa, Ciechocinek, Karpacz, Inowrocław, Trójmiasto i Sandomierz.Seniorzy brali również udział w różnych imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury i Bibliotekę. Działający w klubie seniora chór i kabaret występował na takich imprezach jak : wieczornice, wigilie, kabaretony, dożynki, Narodowe Czytanie  oraz inne uroczystości.W ciągu tych 5 lat odbyło się 15 zajęć rehabilitacyjnych, szkoleń i warsztatów. Zorganizowano 20 wyjazdów na basen i kręgle. Od 2 lat Klub Seniora bierze czynny udział w Powiatowej Olimpiadzie Senioralnej.W 2017 r. została wydana publikacja nosząca tytuł „Skradzione zapomnieniu”. Jest to zbiór tekstów wierszy, ballad, pieśni i piosenek ludowych które przez wiele lat gromadziła Pani Jadwiga Galczewska jedna z seniorek Klubu. Opiekunkami Klubu Seniora są : Renata Półtorak – kierownik Ośrodka Kultury, oraz Zofia Straszewska – kierownik Biblioteki.

senior01

senior02

senior03

senior04

senior05

senior06

senior07

senior08

senior09

senior10

senior11

senior12

senior13

senior14

senior15

senior16

senior17