Data 27 maja 2020 roku to data szczególna dla samorządu terytorialnego w Polsce. Dokładnie 30 lat temu obywatele po raz pierwszy w powojennej Polsce mogli wybrać, kto będzie ich reprezentował w gminie.

Te 30 lat samorządności to okres rozwoju całego kraju. Powstanie samorządu terytorialnego wyzwoliło niezwykłą energię, przedsiębiorczość i aktywność wielu ludzi. To właśnie samorządy a zwłaszcza gminy sprawiły, że nasz kraj rozkwitł. Był to znakomity impuls do rozwoju w każdej dziedzinie społecznej. Dzięki absorpcji środków z Unii Europejskiej przez samorządy możemy zauważyć jak wiele dobrego  zdarzyło się zarówno w Polsce,  jak i w naszej gminie.

W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim tym, którzy przez 30 lat czynnie działali na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. Idea samorządności na każdej ze swych płaszczyzn, rozwijała się dzięki radnym, wójtom, sołtysom, a także mieszkańcom, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej pracy na rzecz lokalnej wspólnoty, przyczynili się do pozytywnych zmian i poprawy warunków życia mieszkańców gminy Czermin.

Przed nami niewątpliwie trudny czas dla samorządów: pandemia koronawirusa i uszczuplenie samorządowych budżetów mogą znacznie ograniczyć możliwości zaspokajania lokalnych potrzeb przez gminę. Dziś jeszcze bardziej niż kiedyś potrzebny jest nam wszystkim silny samorząd. Wierzymy, że uda nam się pokonać ten kryzys  i będziemy mogli  zrealizować wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia.